O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie przyjaciół osób z autyzmem
„Nie z tej bajki”

Stowarzyszenie zrzesza rodziców i terapeutów działających na rzecz dzieci z autyzmem. Podstawowe działania to organizowanie takiego rodzaju zajęć terapeutycznych, których brak w ofercie publicznej tj. zajęć grupowych, gdzie w różnorodnych formułach ćwiczone są umiejętności społeczne (zajęcia sportowe, kulturalne, okolicznościowe imprezy integracyjne itp.). Ponadto istotną sferą jest dokształcanie – zarówno rodzin w tematyce dotyczącej opieki rodzicielskiej i problemów dorosłości ich niepełnosprawnych dzieci, jak i profesjonalistów – w dziedzinie wysoko wyspecjalizowanej, wciąż aktualizowanej wiedzy o schorzeniu.
Podopiecznymi są dzieci z diagnozą autyzmu (około 30 osób) z Warszawy, woj. mazowieckiego i pojedyncze osoby z innych rejonów Polski. Do wielu działań są także włączani ich rówieśnicy z rodzin zagrożonych alkoholizmem, wykluczani ze względu na niski status ekonomiczny. Koszt udziału tej grupy jest wtedy finansowany ze środków własnych.
Wiele aktywności jest realizowanych w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego dzielnicy Ochota, gdzie zlokalizowana jest szkoła specjalna, do której uczęszcza większość dzieci. Środki pozyskiwane są głownie z dotacji celowych – gminy, miasta, województwa oraz programów pomocowych Unii Europejskiej.  

Statut Stowarzyszenia Sprawozdanie finansowe 2014
Bilans 2014 Rachunek wyników 2014
Sprawozdanie finansowe 2015 Sprawozdanie Działalności 2015
Sprawozdanie finansowe 2016 Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2016
Sprawozdanie finansowe 2017 Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2017
Sprawozdanie merytoryczne  

https://www.facebook.com/nieztejbajki

 

Witryna Nieztejbajki.pl wykorzystuje informacje przechowywane w plikach cookies. Mozesz wyłączyć obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Dowiedz się o tym więcej w Naszej >> Polityce Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close