Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021

Projekt realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zaplanowane działania:

  • Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego na terenie Warszawy i okolic.
  • Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego na terenie Warszawy i okolic
  • Wsparcie w formie specjalistycznego poradnictwa członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • liczba planowanych godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – 4 000 godzin;
  • liczba planowanych godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego – 1440 godzin
  • liczba planowanych godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach specjalistycznego poradnictwa – 240 godzin;
  • liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, które skorzystają z usług opieki wytchnieniowej – 13 osób;
  • liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które skorzystają z usług opieki wytchnieniowej w 2021 roku – 7 osób;

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 242 000 ZŁOTYCH
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 242 000 ZŁOTYCH