Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna „Nie z tej bajki”

Miło nam poinformować, iż został powołana do istnienia Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna „Nie z
tej bajki”,, która umownie będzie nazywana „Zieleniak po godzinach”

Planowane zajęcia w placówce odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-19.00, w ramach organizacji roku szkolnego. (Dopuszczalne będą inne dni zajęć, co ustali dyrektor placówki w konsultacji z organem prowadzącym).

Obecnie prowadzone są starania o otrzymanie subwencji oświatowej dla placówki już od września 2019 roku, od czego uzależniamy rozpoczęcie prowadzenia zajęć (od września 2019 lub od stycznia 2020). Zajęcia są płatne, przewidziane jest miesięczne czesne.

Na dzień dzisiejszy planowane są zajęcia specjalistyczne: na basenie, sportowe, rozwijające umiejętności ruchowe na ściance wspinaczkowej i specjalistycznych placach ruchu, na kręgielni, taniec, fotografia, kreatywność kulinarna, artystyczne (plastyka, majsterkowanie, okresowo ceramika i decupage), muzyczno-wokalne, sensoryczne w tym sensoplastyka.

Zajęcia w placówce są przeznaczone dla dzieci młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami, z autyzmem, od 6 do ukończenia 24 roku życia, sprawnych ruchowo, w miarę możliwości samoobsługujących się. Szczegółowy przydział do grup zajęciowych zostanie opracowany w momencie zapisu uczestników i rozpoczęcia działania placówki.

By dziecko mogło wziąć udział w zajęciach, należy złożyć wniosek o przyjęcie do placówki (dokument do pobrania), kserokopie dokumentów potwierdzonych zgodność z oryginałem: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (konieczne), orzeczenia o niepełnosprawności (konieczne), kserokopię IPET-u wykonanego w szkole uczęszczania dziecka (konieczne), ewentualnych zaleceń lekarskich wynikających z aktualnego stanu zdrowia dziecka (dobrowolne).

Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym: placowka.nieztejbajki@gmail.com

Wzór wniosku do pobrania