Projekt „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” – podsumowanie

Podczas realizacji projektu „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zrealizowano łącznie 6000 godzin wsparcia na rzecz 20 Beneficjentów:

Asystowanie osobom z autyzmem w naturalnym środowisku społecznym – 4800 godzin wsparcia

Asystowanie osobom z autyzmem podczas wyjazdowych form pracy – 1200 godzin wsparcia

Całkowity koszt projektu wyniósł 269 175 złotych

Dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosło 253 500 złotych