Projekt pn. „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka rehabilitacyjno terapeutyczna dla osób z autyzmem podobnymi zaburzeniami” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt pn. „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka rehabilitacyjno terapeutyczna dla osób z autyzmem
i podobnymi zaburzeniami” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2023 r. – 31 marca 2026 r.
Wartość dofinansowania PFRON wynosi 1 544 725,00 złotych, całkowita wartość zadania wynosi 1 828 544,00 złotych.
Beneficjentami projektu są podopieczni Stowarzyszenia „Nie z tej bajki” oraz osoby z autyzmem
oczekujące na wsparcie, które nie otrzymują już wsparcia z systemu oświaty.
Odbiorcami projektu są młode dorosłe osoby z autyzmem, które po ukończeniu edukacji nie mają
instytucjonalnego wsparcia, a ze względu na specyfikę zaburzenia nie są kwalifikowane do WTZ ów
lub Środowiskowych Domów Samopomocy albo szybko z nich wypadają.
Oto logistyka rekrutacji:

  1. Przyjęcie zgłoszenia osoby do projektu
  2. Spotkanie kwalifikacyjne z kandydatem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi z weryfikacją
    formalną (orzeczenie o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, diagnoza)
  3. Kwalifikacja do projektu
  4. Rozpoczęcie działań zgodnie z IPD

W ramach projekty „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka rehabilitacyjno terapeutyczna dla osób z autyzmem i
podobnymi zaburzeniami” realizowane są następujące formy wsparcia grupowego:

  • Zajęcia rozwijające umiejętności samoobsługowe
  • Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną
  • Zajęcia artystyczne

Harmonogram działań
➢ Tworzenie i weryfikacja Indywidualnych Planów Działań
➢ Prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności samoobsługowe: 01.04.2023 – 31.03.2024
➢ Prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną: 01.04.2023 – 31.03.2024
➢ Prowadzenie zajęć artystycznych: 01.04.2023 – 31.03.2024
➢ Koordynowanie projektu: 01.04.2023 – 31.03.2024
➢ Obsługa księgowa: 01.04.2023 – 31.03.2024

W okresie 01.04.2032 – 31.04.2024 udzielono łącznie 8 316 godzin wsparcia podczas zajęć grupowych:
➢ Zajęcia rozwijające umiejętności samoobsługowe: 4 147 godzin
➢ Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną: 2 816 godzin
➢ Zajęcia artystyczne: 1 353 godziny

Z zajęć skorzystało łącznie 16 osób z autyzmem