Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” finansowany jest przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2023 r. – 31 marca 2024 r.
Wartość dofinansowania PFRON wynosi 511 500,00 złotych, całkowita wartość zadania wynosi 524 700,00 złotych.
Beneficjentami projektu są osoby z zaburzeniami rozwoju psychicznego, z autyzmem, Zespołem
Aspergera i podobnymi zaburzeniami (25 osób) – dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
Oto logistyka rekrutacji:

  1. Przyjęcie zgłoszenia osoby do projektu
  2. Spotkanie kwalifikacyjne z kandydatem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi z weryfikacją
    formalną (orzeczenie o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, diagnoza)
  3. Kwalifikacja do projektu
  4. Tworzenie Indywidualnego Planu Działań opartego o diagnozę potrzeb
  5. Rozpoczęcie działań zgodnie z IPD

W ramach projekty „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” realizowane są następujące formy
wsparcia:

  • Asystowanie osobom z autyzmem w środowisku społecznym –
  • Asystowanie osobom z autyzmem podczas wyjazdowych form pracy –

Harmonogram działań
➢ Asystowanie osobom z autyzmem w środowisku społecznym: 01.04.2023 – 31.03.2024
➢ Asystowanie osobom z autyzmem podczas wyjazdowych form pracy: 01.04.2023 – 31.03.2024
➢ Koordynowanie projektu: 01.04.2023 – 31.03.2024
➢ Obsługa księgowa: 01.04.2023 – 31.03.2024


W okresie 01.04.2023 – 31.03.2024 z zajęć skorzystało łącznie 25 Beneficjentów,
osób z autyzmem, łącznie zrealizowano 9 300 godzin wsparcia
Asystowanie osobom z autyzmem w środowisku społecznym – zrealizowano 7 500 godzin wsparcia
Asystowanie osobom z autyzmem podczas wyjazdowych form pracy – zrealizowano 1 800 godzin wsparcia