Projekt pn „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem – kontynuacja”

Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem – kontynuacja” współfinansowany jest
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Termin realizacji projektu: 1 marca 2022 r. – 31 marca 2023 r.
Wartość dofinansowania PFRON wynosi 430 920 złotych, całkowita wartość zadania wynosi
435 960 złotych.
Beneficjentami projektu są osoby z autyzmem. odbiorcy działań Stowarzyszenia „Nie z tej
bajki” oraz osoby i rodziny oczekujące na takie wsparcie.
Oto zasady rekrutacji:

 1. Przyjęcie zgłoszenia osoby do projektu
 2. Spotkanie kwalifikacyjne z kandydatem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi z
  weryfikacją formalną (orzeczenie o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności,
  diagnoza)
 3. Kwalifikacja do projektu
 4. Tworzenie Indywidualnego Planu Działań opartego o diagnozę potrzeb
 5. Rozpoczęcie działań zgodnie z IPD
  W ramach projekty „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem – kontynuacja” realizowane są
  następujące formy wsparcia indywidualnego:
  • Asystowanie osobie z autyzmem w naturalnym środowisku społecznym
  • Asystowanie osobom z autyzmem podczas wyjazdowych form pracy