Projekt pn „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem – kontynuacja”

Projekt pn „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem – kontynuacja” dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizowany w ramach Konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces”, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania PFRON wynosi 430 920 złotych, całkowita wartość zadania wynosi 435 960 złotych.

Celem projektu jest są profesjonalne działania asystenckie, służące efektywnej poprawie funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu.

Poprzez asystowanie i wspieranie podopiecznych w naturalnym środowisku społecznym i podczas działań zwiększających samodzielność, kompetencje społeczne, emocjonalne i zadaniowe, beneficjenci doświadczają rzeczywistego włączenia społecznego, a rodziny wytchnienia.