Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2021 r. – 31 marca 2022 r.

Wartość dofinansowania PFRON wynosi 253 500 złotych, całkowita wartość zadania wynosi 269 175 złotych.

Beneficjentami projektu są osoby z autyzmem. odbiorcy działań Stowarzyszenia „Nie z tej bajki” oraz osoby i rodziny oczekujące na takie wsparcie.

Oto zasady rekrutacji:

1. Przyjęcie zgłoszenia osoby do projektu

2. Spotkanie kwalifikacyjne z kandydatem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi z weryfikacją formalną (orzeczenie o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, diagnoza)

3. Kwalifikacja do projektu

4. Rozpoczęcie działań zgodnie z Indywidualnym Programem Działań.

W ramach projekty „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” realizowane są następujące formy wsparcia indywidualnego:

  • Asystowanie osobie z autyzmem w naturalnym środowisku społecznym
  • Asystowanie osobom z autyzmem podczas wyjazdowych form pracy