Warsztaty – Trudne zachowania autystów – Metoda Behawioralna

 
Rozpoczął się cykl zajęć dla rodziców autystycznych dzieci skierowany na radzenie sobie z ich trudnymi zachowaniami. Zajęcia prowadzi Pani Łucja Skórska – magister psycholog, zajmująca się na co dzień pracą z takimi dziećmi przy wykorzystaniu terapii behawioralnej. Zajęcia odbywają się w siedzibie Studia Magazyn w Warszawie.Zajęcia - zachowania trudne
Rodzice rozmawiali z Panią Łucją o realnych problemach, które sprawiają im dzieci i zaczęli opracowywać strategię radzenia sobie z nimi. Cykl będzie obejmował spotkania co kilka tygodni, z zadaniami do wykonania przez rodziców i omawianiem metod i rezultatów przeprowadzonych działań.