Projekt Szkoła „Nie z tej bajki”

Nasze Stowarzyszenie prężnie się rozwija!
Od września otwieramy drugą cześć naszej szkoły!
Na remont lokalu potrzebujemy 500 000 PLN
Każda wpłacona złotówka przez Was będzie miała ogromną moc!

Link do zbiórki

Jeśli jednak chcą Państwo wesprzeć nasze przedsięwzięcie w formie darowizny, podajemy numer konta BOŚ BANK 82 1540 1287 2032 8050 7214 0001.
Członkowie Zarządu

Nie z tej bajki Stowarzyszenie przyjaciół z autyzmem Nie z tej bajki Stowarzyszenie przyjaciół z autyzmem

AKTUALNOŚCI

Patryk i Kropka – opowiadania łatwe do czytania i rozumienia

W roku szkolnym 2022/23 w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej „Nie z tej Bajki” działał klub książki, który realizował projekt „Patryk i Kropka – opowiadania łatwe do czytania i rozumienia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy klub spotykali się by pracować nad pierwszą w Polsce beletrystyczną książką 

„Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z autyzmem” – podsumowanie 

Projekt pn. „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z autyzmem” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Termin realizacji projektu: 1 marca 2022 r. – 31 marca 2023 r.  Wartość dofinansowania PFRON: 394 466,80 zł, całkowita wartość zadania: 

Projekt „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” – podsumowanie 

Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem – kontynuacja” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2023 r.  Wartość dofinansowania PFRON: 467 308,32 zł, całkowita wartość zadania: 472 348,32 zł.  Beneficjentami projektu są osoby 

Projekt pn. „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z autyzmem”

Projekt pn.„Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjnadla osób z autyzmem”dofinansowany jest przezPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychi realizowany w ramach Konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces”,na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacjizawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

Projekt pn „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z autyzmem”

Projekt pn. „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób zautyzmem” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych.Termin realizacji projektu: 1 marca 2022 r. – 31 marca 2023 r.Wartość dofinansowania PFRON wynosi 363 280 złotych, całkowita wartość zadania wynosi429 280 złotych.Beneficjentami 

Projekt pn „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem – kontynuacja”

Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem – kontynuacja” współfinansowany jestprzez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Termin realizacji projektu: 1 marca 2022 r. – 31 marca 2023 r.Wartość dofinansowania PFRON wynosi 430 920 złotych, całkowita wartość zadania wynosi435 960 złotych.Beneficjentami projektu są osoby z autyzmem. odbiorcy 

PARTNERSTWO