Nie z tej bajki Stowarzyszenie przyjaciół z autyzmem Nie z tej bajki Stowarzyszenie przyjaciół z autyzmem

AKTUALNOŚCI

„Pokonamy bariery”

Projekt pn „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizowany w ramach Konkursu 1/2020 „Pokonamy bariery”, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania 

Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2021 r. – 31 marca 2022 r. Wartość dofinansowania PFRON wynosi 253 500 złotych, całkowita wartość zadania wynosi 269 175 złotych. Beneficjentami projektu są osoby z autyzmem. odbiorcy działań Stowarzyszenia “Nie z tej bajki” oraz osoby i rodziny oczekujące na takie wsparcie. 

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna „Nie z tej bajki”

Miło nam poinformować, iż został powołana do istnienia Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna „Nie z tej bajki”,, która umownie będzie nazywana „Zieleniak po godzinach” Planowane zajęcia w placówce odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-19.00, w ramach organizacji roku szkolnego. (Dopuszczalne będą inne dni 

PROJECT – SCHOOL

We have been assisting children with autism in their development for nearly ten years. Many of the children we have been caring for since the start of our Association are now reaching adulthood. It is with them in mind that we resolved to establish a 

PROJEKT – SZKOŁA

Od prawie 10 lat wspomagamy rozwój dzieci z autyzmem. Wielu naszych podopiecznych, których wspieramy od początku powołania Naszego Stowarzyszenia wkracza w dorosłość. Z myślą o nich postanowiliśmy utworzyć szkołę przysposabiającą do pracy oraz dzienne centrum aktywizacji zawodowej i społecznej dla młodzieży i dorosłych ze spektrum 

Projekt- Rozmowy przy stole

W grudniu 2017 w ramach projektu “ Rozmowy przy stole” odbyło się szkolenie dla opiekunów niemówiących dzieci z autyzmem oraz warsztaty kulinarne dla naszych podopiecznych. Wykład i ćwiczenia dla rodziców poprowadziła P. Angelika Łasocha – jedna z najwybitniejszych terapeutek AAC, z Fundacji “Synapsis”. W ramach 

PARTNERSTWO