Nie z tej bajki Stowarzyszenie przyjaciół z autyzmem Nie z tej bajki Stowarzyszenie przyjaciół z autyzmem

AKTUALNOŚCI

Projekt pn. „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z autyzmem”

Projekt pn.„Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjnadla osób z autyzmem”dofinansowany jest przezPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychi realizowany w ramach Konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces”,na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacjizawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

Projekt pn „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z autyzmem”

Projekt pn. „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób zautyzmem” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych.Termin realizacji projektu: 1 marca 2022 r. – 31 marca 2023 r.Wartość dofinansowania PFRON wynosi 363 280 złotych, całkowita wartość zadania wynosi429 280 złotych.Beneficjentami 

Projekt pn „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem – kontynuacja”

Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem – kontynuacja” współfinansowany jestprzez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Termin realizacji projektu: 1 marca 2022 r. – 31 marca 2023 r.Wartość dofinansowania PFRON wynosi 430 920 złotych, całkowita wartość zadania wynosi435 960 złotych.Beneficjentami projektu są osoby z autyzmem. odbiorcy 

Projekt „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” – podsumowanie

Podczas realizacji projektu „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zrealizowano łącznie 6000 godzin wsparcia na rzecz 20 Beneficjentów: Asystowanie osobom z autyzmem w naturalnym środowisku społecznym – 4800 godzin wsparcia Asystowanie osobom z autyzmem podczas wyjazdowych form pracy – 

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021

Projekt realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zaplanowane działania: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego na terenie Warszawy i okolic. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego na terenie Warszawy i okolic Wsparcie w formie specjalistycznego poradnictwa członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 

„Pokonamy bariery”

Projekt pn „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizowany w ramach Konkursu 1/2020 „Pokonamy bariery”, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania 

PARTNERSTWO