Nie z tej bajki Stowarzyszenie przyjaciół z autyzmem Nie z tej bajki Stowarzyszenie przyjaciół z autyzmem

AKTUALNOŚCI

Projekt „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” – podsumowanie

Podczas realizacji projektu „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zrealizowano łącznie 6000 godzin wsparcia na rzecz 20 Beneficjentów: Asystowanie osobom z autyzmem w naturalnym środowisku społecznym – 4800 godzin wsparcia Asystowanie osobom z autyzmem podczas wyjazdowych form pracy – 

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021

Projekt realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zaplanowane działania: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego na terenie Warszawy i okolic. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego na terenie Warszawy i okolic Wsparcie w formie specjalistycznego poradnictwa członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 

„Pokonamy bariery”

Projekt pn „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizowany w ramach Konkursu 1/2020 „Pokonamy bariery”, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania 

Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2021 r. – 31 marca 2022 r. Wartość dofinansowania PFRON wynosi 253 500 złotych, całkowita wartość zadania wynosi 269 175 złotych. Beneficjentami projektu są osoby z autyzmem. odbiorcy działań Stowarzyszenia „Nie z tej bajki” oraz osoby i rodziny oczekujące na takie wsparcie. 

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna „Nie z tej bajki”

Miło nam poinformować, iż został powołana do istnienia Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna „Nie z tej bajki”,, która umownie będzie nazywana „Zieleniak po godzinach” Planowane zajęcia w placówce odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-19.00, w ramach organizacji roku szkolnego. (Dopuszczalne będą inne dni 

PROJECT – SCHOOL

We have been assisting children with autism in their development for nearly ten years. Many of the children we have been caring for since the start of our Association are now reaching adulthood. It is with them in mind that we resolved to establish a 

PARTNERSTWO