O szkole

Nasza szkoła powstała w 2019 roku – to kolejny, poważny krok w rozwoju Stowarzyszenia „Nie z tej bajki” działającego na rzecz osób ze spektrum autyzmu. Podstawowym zadaniem naszej szkoły jest przygotowanie podopiecznych do życia – doskonalenie umiejętności społecznych, zawodowych.