Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w konferencji: „Oswoić strach bez nas – konferencja i panel dyskusyjny na temat aktywizacji społecznej i zawodowej oraz problemów dorosłości osób ze spektrum zaburzeń autystycznych”. Dotacja na przeprowadzenie działania została przyznana nam przez Biuro Pomocy 
Czytaj więcej
  Rozpoczął się cykl zajęć dla rodziców autystycznych dzieci skierowany na radzenie sobie z ich trudnymi zachowaniami. Zajęcia prowadzi Pani Łucja Skórska – magister psycholog, zajmująca się na co dzień pracą z takimi dziećmi przy wykorzystaniu terapii behawioralnej. Zajęcia odbywają się w siedzibie Studia Magazyn 
Czytaj więcej
Dziękujemy zespołowi Enej za zgodę na wykorzystanie piosenki „Tak smakuje życie” w filmie promocyjnym Stowarzyszenia „Nie z tej bajki”! Dzięki Chłopaki! 🙂
Czytaj więcej
W roku szkolnym 2022/23 w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej „Nie z tej Bajki” działał klub książki, który realizował projekt „Patryk i Kropka – opowiadania łatwe do czytania i rozumienia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy klub spotykali się by pracować nad pierwszą w Polsce beletrystyczną książką 
Czytaj więcej
Projekt pn. „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z autyzmem” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Termin realizacji projektu: 1 marca 2022 r. – 31 marca 2023 r.  Wartość dofinansowania PFRON: 394 466,80 zł, całkowita wartość zadania: 
Czytaj więcej
Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem – kontynuacja” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2023 r.  Wartość dofinansowania PFRON: 467 308,32 zł, całkowita wartość zadania: 472 348,32 zł.  Beneficjentami projektu są osoby 
Czytaj więcej
Projekt pn.„Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjnadla osób z autyzmem”dofinansowany jest przezPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychi realizowany w ramach Konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces”,na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacjizawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
Czytaj więcej
Projekt pn. „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób zautyzmem” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych.Termin realizacji projektu: 1 marca 2022 r. – 31 marca 2023 r.Wartość dofinansowania PFRON wynosi 363 280 złotych, całkowita wartość zadania wynosi429 280 złotych.Beneficjentami 
Czytaj więcej
Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem – kontynuacja” współfinansowany jestprzez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Termin realizacji projektu: 1 marca 2022 r. – 31 marca 2023 r.Wartość dofinansowania PFRON wynosi 430 920 złotych, całkowita wartość zadania wynosi435 960 złotych.Beneficjentami projektu są osoby z autyzmem. odbiorcy 
Czytaj więcej
Podczas realizacji projektu „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zrealizowano łącznie 6000 godzin wsparcia na rzecz 20 Beneficjentów: Asystowanie osobom z autyzmem w naturalnym środowisku społecznym – 4800 godzin wsparcia Asystowanie osobom z autyzmem podczas wyjazdowych form pracy – 
Czytaj więcej
Projekt realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zaplanowane działania: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego na terenie Warszawy i okolic. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego na terenie Warszawy i okolic Wsparcie w formie specjalistycznego poradnictwa członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 
Czytaj więcej
Projekt pn „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizowany w ramach Konkursu 1/2020 „Pokonamy bariery”, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania 
Czytaj więcej
Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2021 r. – 31 marca 2022 r. Wartość dofinansowania PFRON wynosi 253 500 złotych, całkowita wartość zadania wynosi 269 175 złotych. Beneficjentami projektu są osoby z autyzmem. odbiorcy działań Stowarzyszenia „Nie z tej bajki” oraz osoby i rodziny oczekujące na takie wsparcie. 
Czytaj więcej