Projekt „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” – podsumowanie 

Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem – kontynuacja” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2023 r. 

Wartość dofinansowania PFRON: 467 308,32 zł, całkowita wartość zadania: 472 348,32 zł. 

Beneficjentami projektu są osoby z autyzmem. odbiorcy działań Stowarzyszenia „Nie z tej bajki” oraz osoby i rodziny oczekujące na takie wsparcie. 

Oto zasady rekrutacji: 

1. Przyjęcie zgłoszenia osoby do projektu 

2. Spotkanie kwalifikacyjne z kandydatem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi z weryfikacją formalną (orzeczenie o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, diagnoza) 

3. Kwalifikacja do projektu 

4. Tworzenie Indywidualnego Planu Działań opartego o diagnozę potrzeb 

5. Rozpoczęcie działań zgodnie z IPD 

W ramach projekty „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem – kontynuacja” realizowane są następujące formy wsparcia indywidualnego: 

  • Asystowanie osobie z autyzmem w naturalnym środowisku społecznym 
  • Asystowanie osobom z autyzmem podczas wyjazdowych form pracy 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

  • Asystowanie osobom z autyzmem w środowisku społecznym: 01.04.2022 – 31.03.2023 
  • Asystowanie osobom z autyzmem podczas wyjazdowych form pracy: 01.04.2022 – 31.03.2023 
  • Koordynowanie zadania; 01.04.2022 – 31.03.2023 
  • Obsługa księgowa zadania: 01.04.2022 – 31.03.2023 
  • Tworzenie oraz weryfikacja Indywidualnych Planów Działań i diagnozy potrzeb: 01.04.2022 – 31.03.2023 

W okresie 01.04.2022 – 31.03.2023 udzielono łącznie 9 000 godzin wsparcia: 

  • Asystowanie osobom z autyzmem w środowisku społecznym: 6 000 godzin wsparcia 
  • Asystowanie osobom z autyzmem podczas wyjazdowych form pracy: 3 000 godzin wsparcia 

Z obu form wsparcia skorzystało w tym okresie 25. Beneficjentów.