Projekt realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zaplanowane działania: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego na terenie Warszawy i okolic. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego na terenie Warszawy i okolic Wsparcie w formie specjalistycznego poradnictwa członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 
Czytaj więcej
Projekt pn „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizowany w ramach Konkursu 1/2020 „Pokonamy bariery”, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania 
Czytaj więcej
Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2021 r. – 31 marca 2022 r. Wartość dofinansowania PFRON wynosi 253 500 złotych, całkowita wartość zadania wynosi 269 175 złotych. Beneficjentami projektu są osoby z autyzmem. odbiorcy działań Stowarzyszenia “Nie z tej bajki” oraz osoby i rodziny oczekujące na takie wsparcie. 
Czytaj więcej
Miło nam poinformować, iż został powołana do istnienia Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna „Nie z tej bajki”,, która umownie będzie nazywana „Zieleniak po godzinach” Planowane zajęcia w placówce odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-19.00, w ramach organizacji roku szkolnego. (Dopuszczalne będą inne dni 
Czytaj więcej
We have been assisting children with autism in their development for nearly ten years. Many of the children we have been caring for since the start of our Association are now reaching adulthood. It is with them in mind that we resolved to establish a 
Czytaj więcej
Od prawie 10 lat wspomagamy rozwój dzieci z autyzmem. Wielu naszych podopiecznych, których wspieramy od początku powołania Naszego Stowarzyszenia wkracza w dorosłość. Z myślą o nich postanowiliśmy utworzyć szkołę przysposabiającą do pracy oraz dzienne centrum aktywizacji zawodowej i społecznej dla młodzieży i dorosłych ze spektrum 
Czytaj więcej
W grudniu 2017 w ramach projektu “ Rozmowy przy stole” odbyło się szkolenie dla opiekunów niemówiących dzieci z autyzmem oraz warsztaty kulinarne dla naszych podopiecznych. Wykład i ćwiczenia dla rodziców poprowadziła P. Angelika Łasocha – jedna z najwybitniejszych terapeutek AAC, z Fundacji “Synapsis”. W ramach 
Czytaj więcej
Stowarzyszenie objęło patronat merytoryczny nad konferencją “Autyzm autyzmem ale… różne formy aktywizacji społecznej drogą do usamodzielniania osób ze spektrum zaburzeń autystycznych”. Organizatorzy to Katedra Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego z Wrocławia i Jakub Dyda Sport Spektrum. Poruszano zagadnienia zwiększenia zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażania 
Czytaj więcej
24.06. 2017 r. po raz trzeci dla członków Stowarzyszenia i zaprzyjaźnionych terapeutów, został zorganizowany rajd off-roadowy. Radość, zadowolenie, dreszczyk emocji i wiele innych pozytywnych wrażeń towarzyszyły ekstremalnym przejażdżkom. Tę niezapomianą przygodę mogliśmy przeżyć dzięki Naszym Przyjaciołom http://Szekla4x4.pl i http://Ekstremalne4x4.pl. [foogallery id=”2297″]  
Czytaj więcej
W maju i czerwcu 2017 r. zorganizowaliśmy cykl zajęć z arteterapii dla wysoko funkcjonujących osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Zajęcia zawierały elementy TUS oraz programu „I’special”. Rozmawialiśmy o własnym wyglądzie, naszych cechach – dobrych i złych, mocnych oraz słabych stronach, a także o talentach i 
Czytaj więcej