Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2023 r. – 31 marca 2026 r. Wartość dofinansowania PFRON wynosi 1 544 725,00 złotych, całkowita wartość zadania wynosi1 828 544,00 złotych. Beneficjentami projektu są podopieczni Stowarzyszenia „Nie z tej bajki” oraz osoby z autyzmemoczekujące na wsparcie, które nie uzyskują 
Czytaj więcej
Projekt pn.„Klub NIE Z TEJ BAJKI — placówka rehabilitacyjno terapeutycznadla osób z autyzmem i podobnymi zaburzeniami”dofinansowany jest przezPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychi realizowany w ramach Konkursu 1/2022na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacjizawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Wartość 
Czytaj więcej
W roku szkolnym 2022/23 w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej „Nie z tej Bajki” działał klub książki, który realizował projekt „Patryk i Kropka – opowiadania łatwe do czytania i rozumienia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy klub spotykali się by pracować nad pierwszą w Polsce beletrystyczną książką 
Czytaj więcej
Projekt pn. „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z autyzmem” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Termin realizacji projektu: 1 marca 2022 r. – 31 marca 2023 r.  Wartość dofinansowania PFRON: 394 466,80 zł, całkowita wartość zadania: 
Czytaj więcej
Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem – kontynuacja” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2023 r.  Wartość dofinansowania PFRON: 467 308,32 zł, całkowita wartość zadania: 472 348,32 zł.  Beneficjentami projektu są osoby 
Czytaj więcej
Projekt pn.„Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjnadla osób z autyzmem”dofinansowany jest przezPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychi realizowany w ramach Konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces”,na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacjizawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
Czytaj więcej
Projekt pn. „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób zautyzmem” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych.Termin realizacji projektu: 1 marca 2022 r. – 31 marca 2023 r.Wartość dofinansowania PFRON wynosi 363 280 złotych, całkowita wartość zadania wynosi429 280 złotych.Beneficjentami 
Czytaj więcej
Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem – kontynuacja” współfinansowany jestprzez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Termin realizacji projektu: 1 marca 2022 r. – 31 marca 2023 r.Wartość dofinansowania PFRON wynosi 430 920 złotych, całkowita wartość zadania wynosi435 960 złotych.Beneficjentami projektu są osoby z autyzmem. odbiorcy 
Czytaj więcej
Podczas realizacji projektu „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zrealizowano łącznie 6000 godzin wsparcia na rzecz 20 Beneficjentów: Asystowanie osobom z autyzmem w naturalnym środowisku społecznym – 4800 godzin wsparcia Asystowanie osobom z autyzmem podczas wyjazdowych form pracy – 
Czytaj więcej
Projekt realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zaplanowane działania: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego na terenie Warszawy i okolic. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego na terenie Warszawy i okolic Wsparcie w formie specjalistycznego poradnictwa członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 
Czytaj więcej