Patryk i Kropka – opowiadania łatwe do czytania i rozumienia

W roku szkolnym 2022/23 w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej „Nie z tej Bajki” działał klub książki, który realizował projekt „Patryk i Kropka – opowiadania łatwe do czytania i rozumienia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Uczestnicy klub spotykali się by pracować nad pierwszą w Polsce beletrystyczną książką w tekście ETR (Easy to Read – tekst łatwy do czytania i rozumienia). Młodzież czytała, dyskutowała, rysowała, wymyślała nowe przygody. Dzięki ich pracy (oraz grup spotykających się w innych punktach Warszawy) powstała publikacja dostosowana do potrzeb i zainteresowań osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dla młodzieży był to dobrze spędzony czas pełen śmiechu, pomysłów i literatury. W roku szkolnym 2022/23 projekt był realizowany ze wsparciem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (w ramach Ogólnopolskiego Inkubatora Włączenia Społecznego), który sfinansował przygotowanie ilustracji, skład, korektę i druk książki.