Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” dofinansowany jest przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizowany w ramach Konkursu 1/2021
„Sięgamy po sukces”, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wartość dofinansowania PFRON wynosi 511 500 złotych,
całkowita wartość zadania wynosi 524 700 złotych.
Celem projektu jest są profesjonalne działania asystenckie, służące efektywnej poprawie
funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu.
Poprzez asystowanie i wspieranie podopiecznych w naturalnym środowisku społecznym
oraz podczas działań zwiększających samodzielność, kompetencje społeczne, emocjonalne
i zadaniowe, beneficjenci doświadczają rzeczywistego włączenia społecznego, a
rodziny wytchnienia.