Dokumenty

Statut StowarzyszeniaBilans 2014
Sprawozdanie finansowe 2014Rachunek wyników 2014
Sprawozdanie finansowe 2015Sprawozdanie Działalności 2015
Sprawozdanie finansowe 2016Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2016
Sprawozdanie finansowe 2017Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2017
Sprawozdanie finansowe 2018 Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie finansowe 2019