Brawo! Uczestnicy Klubu Dostępnej Książki: Kasia, Kamil, Michał i Agata  razem z panią Marylą Mazińską i  panią Marysią Tkaczyk  przez cały rok szkolny 2023/2024 tworzyli i testowali Teksty Łatwe do Czytania i Rozumienia  ( teksty ETR) dla warszawskiego zoo. Dzięki ich zaangażowaniu na  nowym dostępnym, 
Czytaj więcej
Projekt pn. „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka rehabilitacyjno terapeutyczna dla osób z autyzmemi podobnymi zaburzeniami” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych.Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2023 r. – 31 marca 2026 r.Wartość dofinansowania PFRON wynosi 1 544 725,00 złotych, całkowita wartość zadania 
Czytaj więcej
Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” finansowany jest przezPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2023 r. – 31 marca 2024 r.Wartość dofinansowania PFRON wynosi 511 500,00 złotych, całkowita wartość zadania wynosi 524 700,00 złotych.Beneficjentami projektu są osoby z zaburzeniami rozwoju psychicznego, 
Czytaj więcej
AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU I okresu finansowania projektu„Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka rehabilitacyjno terapeutyczna dla osób z autyzmemi podobnymi zaburzeniami” ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka rehabilitacyjno terapeutyczna dla osób z autyzmem i podobnymi zaburzeniami” finansowanego 
Czytaj więcej
AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU I okres finansowania projektu„Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” finansowanego przez PFRON w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z AutyzmemNIE Z TEJ BAJKI poszukuje Wykonawcy, który w 
Czytaj więcej
Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2023 r. – 31 marca 2024 r. Wartość dofinansowania PFRON wynosi 511 500,00 złotych, całkowita wartość zadania wynosi524 700,00 złotych. Beneficjentami projektu są osoby z zaburzeniami rozwoju psychicznego, z autyzmem, ZespołemAspergera i podobnymi zaburzeniami (25 osób) – dzieci, młodzież i 
Czytaj więcej
Projekt pn. „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” dofinansowany jest przez PaństwowyFundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizowany w ramach Konkursu 1/2021„Sięgamy po sukces”, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacjizawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Wartość dofinansowania PFRON wynosi 511 
Czytaj więcej
Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2023 r. – 31 marca 2026 r. Wartość dofinansowania PFRON wynosi 1 544 725,00 złotych, całkowita wartość zadania wynosi1 828 544,00 złotych. Beneficjentami projektu są podopieczni Stowarzyszenia „Nie z tej bajki” oraz osoby z autyzmemoczekujące na wsparcie, które nie uzyskują 
Czytaj więcej
Projekt pn.„Klub NIE Z TEJ BAJKI — placówka rehabilitacyjno terapeutycznadla osób z autyzmem i podobnymi zaburzeniami”dofinansowany jest przezPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychi realizowany w ramach Konkursu 1/2022na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacjizawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Wartość 
Czytaj więcej
W roku szkolnym 2022/23 w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej „Nie z tej Bajki” działał klub książki, który realizował projekt „Patryk i Kropka – opowiadania łatwe do czytania i rozumienia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy klub spotykali się by pracować nad pierwszą w Polsce beletrystyczną książką 
Czytaj więcej