Konferencja – Autyzm autyzmem, ale… 25-27.11.2017 Wisła

Stowarzyszenie objęło patronat merytoryczny nad konferencją „Autyzm autyzmem ale… różne formy aktywizacji społecznej drogą do usamodzielniania osób ze spektrum zaburzeń autystycznych”. Organizatorzy to Katedra Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego z Wrocławia i Jakub Dyda Sport Spektrum. Poruszano zagadnienia zwiększenia zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażania do aktywności fizycznej i umysłowej, rozwoju kontaktów interpersonalnych w drodze do budowania poczucia własnej wartości i usamodzielniania osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Tematy te były niezwykle istotne dla każdego, kto związany jest na różnych płaszczyznach z osobami ze spektrum autyzmu.